Blog PP

Dofinansowanie z PFRON

logo PFRON

PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1991, a obecnie działa na mocy ustawy z 1997 roku, mówiącej o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Czym fundusz dokładnie się zajmuje? Przede wszystkim pomaga i umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do rynku pracy poprzez dofinansowania wynagrodzeń, refundację osobom zatrudniającym kosztów aranżacji stanowisk i miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest również dofinansowanie terapii i rehabilitacji oraz turnusów leczniczych czy sanatoriów, składek ZUS dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą czy pomoc w zakładaniu owych działalności. Wspiera imprezy sportowe, kulturalne oraz wszelkie warsztaty i terapie zajęciowe. Finansuje niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz ortopedyczny. Fundusz działa również na rzecz likwidacji wszelkich barier, tych architektonicznych w miejscu zamieszkania, a także edukacyjnych, społecznych i komunikacyjnych, utrudniających życie i znalezienie pracy osobom niepełnosprawnym, poprzez wysyłanie ich na staże, szkolenia, kursy. Jego zadaniem jest również wsparcie i współpraca z pozarządowymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, również tych na terenie całej Unii Europejskiej.

Środki PFRON, w szczególności te przeznaczone dla osób indywidualnych, są rozdzielane przez samorządy. Większość środków finansowych pochodzi z obowiązkowych składek pracodawców, z czego zwolnione są osoby, w których firmach i działalnościach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6 lub więcej procent.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i spełniają wymagania, mogą starać się o dofinansowania do zarobku pracownika niepełnosprawnego. Pracownik musi mieć umowę o pracę oraz figurować na ewidencji niepełnosprawnych PFRONu. Dofinansowanie zależy od wysokości wypłaty, rodzaju firmy czy zakładu oraz stopnia niepełnosprawności pracownika.

Pracodawcy mogą się starać o zwrot kosztów w przypadku dostosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Wchodzi w to adaptacja pomieszczeń, zakup urządzeń oraz odpowiedniego oprogramowania. Dofinansowanie jest możliwe gdy niepełnosprawny pracownik został skierowany do pracodawcy przez urząd pracy lub gdy miał wypadek w miejscu pracy.

Fundusz zwraca lub dofinansowuje szkolenia niepełnosprawnych. Refundacja zależy od rodzaju szkolenia oraz poniesionych przez pracodawcę kosztów (nie przekracza jednak 80% wkładu). Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowania w wypadku gdy rozpoczynają działalność gospodarczą. Niepełnosprawni rolnicy oraz prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do refundacji ubezpieczeń społecznych. Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne mogą się również starać o finansowanie edukacji (studiów podyplomowych, staży, szkoleń etc.) gdy są bezrobotne, poszukują pracy, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz gdy są w okresie wypowiedzenia.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wnioski o likwidację barier architektonicznych w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Istnieją również dofinansowania (do 80% kosztów) kupna sprzętu komputerowego, który umożliwi przełamanie barier komunikacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego (w tym wypadku w pierwszej kolejności należy zgłosić się do NFZ ze zleceniem wypisanym przez lekarza).

 
Tagged , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *