Inne

Alternatywne formy zatrudnienia

Przedsiębiorca nie musi zatrudniać pracowników na umowę o pracę – często wygodniejszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W przypadku umowy o dzieło rozliczany jest przede wszystkim efekt pracy – miejsce wykonywania zlecenia zależy od zleceniobiorcy, a termin ukończenia zlecenia określany jest w umowie. W takim przypadku przedsiębiorca nie ponosi kosztów z tytułu opłacania składek ZUS. Składki te muszą być jednak uiszczane w przypadku umowy zlecenia, chyba że zleceniobiorca, który nie ukończył 26 roku życia, jest studentem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *