Przysłowia

firmy ktore rosną

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej. Henry Ford

Przysłowia

czytaj uważnie…

Czytaj uważnie Twoją umowę z wydawcą. Pamiętaj, że duży druk daje, a mały zabiera. H. Jackson Brown, Jr

Przysłowia

przys cyganskie

Kto czeka, aż go inny zawoła do jedzenia ten często już nic nie otrzyma. Przysłowie cygańskie