Zakładanie firmy

Terminarz przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z terminowym opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz składania deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowych w urzędzie skarbowym.

Każdy przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem wymaganych dokumentów może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Niezapłacenie składek czy podatku będzie skutkowało naliczaniem odsetek, a w razie dalszego zalegania z płatnościami również egzekucją komorniczą. Warto więc pamiętać, kiedy trzeba złożyć konkretne deklaracje, aby uniknąć przykrych konsekwencji, zwłaszcza finansowych.

Pierwszą ważna datą jest data 20 stycznia, do kiedy to przedsiębiorcy chcący zmienić metodę opodatkowania, muszą zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Możliwa jest zmiana opodatkowania na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płatne do 10 dnia każdego miesiąca, jeśli przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie. W przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca składki za pracowników, musi je uiścić do 15 dnia miesiąca. Należy pamiętać, że za termin wpływu płatności uważany jest czas, w którym zostanie wykonany przelew.

Z urzędem skarbowym należy rozliczyć się do 20 dnia każdego miesiąca i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc. Deklaracja VAT 7 i zapłata podatku VAT musi nastąpić do 25 dnia każdego miesiąca, dotyczy to zarówno osób rozliczających się w trybie miesięcznym, jak i kwartalnym.

Najważniejszymi kosztami, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od towarów i usług dla podatników VAT. Na niektórych przedsiębiorców mogą być nałożone inne obowiązki podatkowe, które zależeć będą od posiadanych przez nich nieruchomości czy środków transportu. Niemniej jednak wyżej wymienione terminy dotyczą każdego przedsiębiorcy, dlatego warto je zapamiętać i terminowo opłacać wszystkie wymagane zobowiązania oraz składać konieczne deklaracje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *